Pain relief self-care in an app

triggerfinger

Senorna som gör att man kan böja fingrarna kan bli förtjockade och då göra så att fingret inte kan rätas ut

Fastnade fingret vid en särskild aktivitet som du kan härleda till så bör man undvika den aktiviteten

Vanligare hos kvinnor i medelåldern samt hos personer med diabetes och reumatism. Dock kan vem som helst drabbas.


Triggerfinger1.jpg

Då har du sannolikt någon av följande diagnoser:

  • Fingret fastnar i en böjd position

  • det smärtar samt är svårt/omöjligt att sträcka fingret

  • Öm över knogarna i handflatan 


Rehabilitering

Rehabiliteringen består av rörlighetsövningar för fingrarna. Det gör att senorna som gör att du kan böja och sträcka fingrarna glider utan mindre friktion. Kan du inte sträcka fingret utan att du måste ta hjälp med andra handen så skall du uppsöka vårdpersonal innan du påbörjar en rehabilitering hos HEALO.