Pain relief self-care in an app

stukad fotled

En stukad fotled uppstår när foten viker sig. Stukad fotled är i särklass den vanligaste idrottsskadan.


Stukad fotled.jpg

Då har du sannolikt någon av följande diagnoser:

  • Svullnad kring fotleden

  • Smärta vid belastning av foten efter olyckanRehabilitering

Träningen för stukad fotled består främst av att stärka muskulatur samt balans. Det är viktigt att direkt få fotleden undersökt av fysioterapeut eller läkare om du inte kan belasta foten på grund av smärta.