Pain relief self-care in an app

ont i nacken

Smärta i nacken kan uppstå genom att man utsatt nacken för en ovanlig rörelse eller position men också genom en olycka. Kolla om någon av våra beskrivningar passar in på ditt besvär.


Shoulder-upper arm.jpg

Då har du sannolikt någon av följande diagnoser:


Rehabilitering

Rehabiliteringen är olika beroende på vilka symptom du upplever. Leta bland diagnoserna ovan för att läsa mer om den anpassade rehabiliteringen som passar dina nuvarande besvär. Känner du igen dig så har vi en behandling för dig på Healo.