Pain relief self-care in an app

rotatorcuffruptur

Axeln har fyra stabiliserande muskler och samlingsnamnet för de är rotatorcuffen.

En rotatorcuffruptur kan både vara åldersrelaterad där personen under lång tid har belastat axeln, alternativt att besvären har uppkommit i samband med en kraftig olycka. Det sker då en bristningar i muskulaturen.


shoulder.jpg

Då har du sannolikt någon av följande symptom:

  • Smärta och svaghet med armarna ovan huvud

  • Smärta när man ligger på axeln som smärtar

  • Hugg i axeln vid rörelse av handen ovanför huvud, tex plocka ner och lyfta upp föremål


Rehabilitering

Rehabiliteringen består först av rörelseövningar för att bibehålla rörligheten. Senare består övningarna främst av styrkeövningar så att axelns fulla funktion återigen uppnås. En person som varit med om kraftig olycka mot axeln skall uppsöka vårdcentral och bli grundligt undersökt.

 
 
app-store-badge.png