Pain relief self-care in an app

ont i AXELn/överarmen

Axelbesvär uppkommer oftast vid överbelastning eller efter en olycka emot axeln. Axelsmärta kan även vara åldersrelaterat. Nedan har vi högst troligt en diagnos som passar in på dina symtom i axeln.Rehabilitering

Rehabiliteringen är olika beroende på vilka symptom du upplever. Leta bland diagnoserna ovan för att läsa mer om den anpassade rehabiliteringen som passar dina nuvarande besvär. Känner du igen dig så har vi en behandling för dig på Healo.