Pain relief self-care in an app

Olecranon Bursit

Om armbågen är i kontakt mot hårt underlag under lång tid så kan det orsaka en olecranon bursit.

Även olycka mot spetsen av armbågen kan göra att olecranon bursit uppstår.


Olecranon bursit.jpg

Då har du sannolikt någon av följande diagnoser:

  • Smärtande armbåge

  • Svullnad rakt över armbågsspetsen

  • Rörligheten i armbågen har blivit begränsadRehabilitering

Rörelseträning kommer det att vara mest fokus på under rehabiliteringen, detta för att få ner svullnaden i armbågen och då återfå full rörlighet. Tänk även på att undvika att lägga tryck på din svullna armbåge.