Pain relief self-care in an app

Löparknä

Löparknä är en överbelastningsskada som uppstår efter repetitiv långvarig belastning, allra oftast vid löpning.


Löparknä.jpg

Då har du sannolikt någon av följande diagnoser:

  • En skarp smärta på utsidan av knät

  • Smärtan ökar successivt ju längre du springerRehabilitering

Träningen består framförallt av stretching av musklerna på utsidan av låret. Återgången till löpning skall ske successivt genom en långsamt stegrande längd och intensitet på löpningen. I början av rehaben bör löpning undvikas och istället ersättas med tex. cykling för att undvika att återigen överbelasta knät.