Pain relief self-care in an app

Lumbalt diskbråck

Vid ett läckage i en disk på ländryggs nivå skapas tryck på nerverna som i sin tur resulterar i utstrålande smärta i benen.


Ischias.jpg

Då har du sannolikt någon av följande diagnoser:

  • Utstrålande smärta ner i benen

  • Känselbortfall i benen

  • Smärta i ländryggen

  • I flesta fall ökar smärtan successivt, med smärta först i ländryggen och som sedan övergår i smärta i benen. Diskbråck kan dock också uppkomma plötsligt i kombination med aktivitet


Rehabilitering

Fokus i början av rehabiliteringen ligger på lätta rörelseövningar. Ju tidigare du börjar bli aktiv desto snabbare kan du uppnå smärtfrihet. Senare i rehabiliteringen läggs det på stärkande övningar för både ländrygg och magmuskulatur. Misstänker du att du har diskbråck så skall du uppsöka vårdpersonal före du påbörjar en rehabilitering hos Healo. Det är mycket viktigt för oss att veta om ditt besvär kan botas genom rehab eller om du behöver annan typ av hjälp.