Pain relief self-care in an app

Ont i armbågen/underarmen

I armbågen kan repetitiv och långvarig belastning, en ogynnsamm position samt/eller ålder var en orsak till smärta lokaliserad kring armbågen och underarm. Oavsett orsaken till dina besvär så passar troligtvis dina symtom in på någon av nedanstående diagnos som vi också erbjuder en behandling till.



Rehabilitering

Rehabiliteringen är olika beroende på vilka symptom du upplever. Leta bland diagnoserna ovan för att läsa mer om den anpassade rehabiliteringen som passar dina nuvarande besvär. Känner du igen dig så har vi en behandling för dig på Healo.