Pain relief self-care in an app

Artros i armbågen

Artros i axeln uppkommer med ökande ålder. Vanligtvis så är det personer som är 50+ som drabbas av artros i axelleden.

Tidigare kraftig olycka mot axeln kan också med tiden ligga bakom artros i axeln.


Armbåge.jpg

Då har du sannolikt någon av följande symptom:

  • Stelhet i armbågen

  • Rodnad kring armbågen

  • Armbågen låser sigRehabilitering

Rehabiliteringen fokuserar på att bibehålla rörligheten i armbågsleden samt stärka upp muskulatur kring armbågen. Det resulterar i att smärtan successivt minskar och möjligtvis helt försvinner.