Användarvillkor
Gäller från 23 december, 20181   Introduktion

Tack för att du använder våra produkter och tjänster ("Tjänsterna"). Genom att använda våra tjänster accepterar och godkänner du dessa användarvillkor ("villkor"). Du försäkrar och garanterar också att dessa villkor är bindande och verkställbara mot dig och i den utsträckning en person accepterar dessa villkor på uppdrag av ett företag, har den personen sådan rätt och behörighet att godkänna alla de villkor som anges här på uppdrag av sådan enhet. Det är därför mycket viktigt att du noggrant läser igenom dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor ska du inte använda Tjänsterna.


2   Om Healo

Healo är en tjänst som utvecklats och tillhandahålls av Empowered Applications AB ("Healo", "vi", "vårt"), ett bolag som är registrerat i Sverige. Tjänsten är tillgänglig online bland annat på www.healo.app, i App Store som "Healo" och Google Play som "Healo". Syftet med Tjänsterna som erbjuds av Healo är att hjälpa användare att lära sig att träna på ett sätt som passar deras behov, motivera dem att träna och tillhandahålla verktyg för att spåra deras framsteg. Vi gör det genom att ge användarna rekommenderade träningsprogram som innehåller instruktioner om hur man utför övningarna i varje träningspass.


3   Användning av våra tjänster

För att använda våra tjänster måste du följa villkoren nedan. Tjänsterna är endast tillgängliga för privat bruk och de är inte avsedda för kommersiell användning. Missbruka inte Tjänsterna så att antingen Healo eller någon annan skadas på något sätt. Tjänsterna kan endast användas enligt lag och dessa villkor. Genom att använda våra tjänster accepterar du att:

  • Du är minst 18 år, eller att du använder Tjänsterna under en förälders eller vårdnadshavares tillsyn och är juridiskt i stånd att ingå kontrakt. Om du är under 18 år accepterar du att granska dessa Villkor med din förälder eller vårdnadshavare för att se till att både du och din förälder eller vårdnadshavare förstår och godkänner villkoren. Du godkänner att din förälder eller vårdnadshavare granskar och accepterar dessa villkor å dina vägnar. Om du är förälder eller vårdnadshavare som godkänner dessa villkor till förmån för en individ under 18 år, godkänner du och accepterar fullt ansvar för den enskilda personens användning av Tjänsterna, inklusive alla ekonomiska avgifter och juridisk ansvar som han eller hon kan medföra.

  • Alla personuppgifter som du lämnar är riktiga och aktuella.

  • Du ensam är ansvarig för alla aktiviteter på ditt konto och allt innehåll som skapas under ditt Healo-konto.

  • Healo kan, utan förvarning, säga upp din tillgång till Tjänsterna för underlåtenhet att följa dessa Villkor.

  • Ditt medlemskap hos Healo, inklusive din mejladress och ditt lösenord, är personliga och får inte överföras till eller användas av någon annan. Du är ansvarig för att lagra dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt. Healo ansvarar inte på något sätt för förlust eller skada som orsakats av obehörig åtkomst till ditt konto eller användningen av dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker obehörig användning av ditt konto måste du omedelbart informera Healo:s kundtjänst med hjälp av kontaktinformationen längst ner i det här dokumentet.

  • Brott mot någon av dessa villkor kommer att leda till uppsägning av ditt användarkonto och din prenumeration. Om du bryter mot dessa villkor får du ingen återbetalning av prenumerationsavgifter.

  • Att du första ska kontakta Healo om du har någon kritik eller feedback om våra tjänster, för att hjälpa Healo att förbättra våra tjänster.


4   Integritet

Vänligen se Integritetspolicyn för information och meddelanden om hur Healo samlar, använder och delar dina personuppgifter i samband med Tjänsterna. Du godkänner härmed att vara bunden av Healo:s Integritetspolicy.


5   Ditt konto

Du kan när som helst välja att avbryta eller avsluta ditt konto på Healo. Observera att avinstallation av mobilapplikationen eller avstängning av ditt konto inte automatiskt upphör med din prenumeration – du måste aktivt avbryta prenumerationen. Om du har prenumererat på våra tjänster och du inte vet hur du avbryter prenumerationen och/eller ditt konto kan du få instruktioner om hur du gör det genom att kontakta vår support (epost i slutet av dokumentet).


6   Övningar och hälsoinformation

Syftet med Tjänsterna är enbart att hjälpa våra användare att lära sig hur de ska träna och spåra deras träningspass. Du bör alltid rådgöra med en sjukvårdspersonal innan du börjar ett träningsprogram. Healo kan inte garantera några hälso-, vikt- och/eller träningsresultat eller förbättringar. Våra tjänster är endast avsedda för friska vuxna. Använd inte våra tjänster om du lider av eller kan lida av något medicinskt tillstånd som kan vara nedsatt genom motion. Healo är inte ansvarig för personskada eller andra skador som kan ha blivit resultatet, direkt eller indirekt, av användning eller missbruk av Tjänsterna.

Användningen av information eller program som tillhandahålls via Tjänsterna är enbart för egen risk. Om du tror att du kan få en medicinsk nödsituation, kontakta din läkare eller nödnummeret i ditt land omedelbart.

OM DU NÅGONSIN UNDER DIN REHAB KÄNNER DIG DÅLIG, SLUTA OMEDELBART ATT TRÄNA OCH SÖK MEDICINSK RÅDGIVNING FRÅN KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL.

Det innehåll som är tillgängligt via Tjänsterna tillhandahålls med förståelsen att Healo inte är tillhandahåller medicinsk, juridisk eller annan professionell service eller rådgivning. Vårt innehåll är endast avsett som ett generellt pedagogiskt stöd och ska endast användas för rekreations- och utbildningsändamål. Det är inte avsett som medicinskt råd. Den är heller inte avsedd att ersätta professionell rådgivning från en kvalificerad vårdgivare som är bekant med dina unika omständigheter. Inget som anges eller på annat sätt blir tillgängligt genom någon av våra tjänster är avsett att vara, och får inte anses vara, klinisk utövning. Våra rekommenderade vårdplaner och övningar, även om de är skräddarsydda för enskilda användare, bör inte missuppfattas som medicinsk rådgivning.

Varken Healo eller någon av våra sjukgymnaster är ansvarig för fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som kan uppstå, direkt eller indirekt, genom att du utövar eller slutför någon av våra rekommenderade träningsplaner eller övningar. Även om vi ger dig riktlinjer i form av skriftliga instruktioner, bilder eller videos som beskriver hur du utför specifika övningar eller aktiviteter, tar du det fulla ansvaret för att utföra dessa övningar eller aktiviteter korrekt, eftersom risken för skada eller sjukdom ökar med felaktig utövning.


7   Användarkonto och prenumerationer

För att kunna använda våra tjänster måste du registrera dig som användare med Healo. Registreringen är gratis och det är inte obligatoriskt att ingå en prenumeration. Men för att få tillgång till och använda våra tjänster efter den första kostnadsfria provperioden på sju (7) dagar måste du ha en prenumeration som kräver betalning innan du fortsatt kan komma åt Tjänsterna ("Betalt Prenumeration"). Betalda prenumerationer kan väljas för olika perioder, som du kan hitta information om i apparna. Healo förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avsluta eller på annat sätt förändra de erbjudna prenumerationerna i enlighet med dessa Villkor.

Från tid till annan kan vi erbjuda provperioder utan betalning eller till reducerad betalning (en "Trial"). Healo kan bestämma din behörighet för provperiod och dra tillbaka eller ändra behörigheten när som helst utan föregående meddelande och utan ansvar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

För vissa provperioder kräver vi att du anger dina betalningsuppgifter för att starta perioden. Genom att tillhandahålla sådana uppgifter accepterar du att vi automatiskt kan börja debitera dig en för prenumerationen första dagen efter avslutad period i en återkommande betalningsintervall som vi meddelar dig i förväg.

OM DU INTE VILL BETALA DEN HÄR AVGIFTEN, MÅSTE DU AVBRYTA DEN TILLÄMPLIGA PRENUMERATIONEN INNAN SLUTET AV PROVPERIODEN.

Du kan teckna en prenumeration direkt från Healo genom att betala en prenumerationsavgift i förskott på månadsbasis eller något annat återkommande intervall som anges för dig före ditt köp.

Healo kan ändra priset för de betalda prenumerationerna, inklusive återkommande abonnemangsavgifter, från tid till annan och meddela eventuella prisändringar till dig i förväg och eventuellt även hur du accepterar ändringarna. Prisförändringar träder i kraft vid början av nästa prenumerationsperiod efter prisändringen. Med förbehåll för gällande lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta använda Tjänsterna efter prisändringen träder i kraft. Om du inte vill betala en prisförändring har du rätt att avvisa det nya priset genom att avbryta din prenumeration innan prisändringen träder i kraft.

Om du registrerar dig för en prenumeration kan du ändra dig oavsett anledning och få tillbaka alla pengar som betalas inom fjorton (14) dagar från och med den dag du anmäler dig till den första prenumerationen med Healo ("Avkylningsperiod") enligt följande:

Om du anmäler dig till en prova på-period, godkänner du att den betalda prenumerationen börjar fjorton (14) dagar efter att du startat Healo. Om du inte avbryter din betalda prenumeration innan provperioden slutar förlorar du din ångerrätt och godkänner att Healo automatiskt kan debitera det överenskomna priset varje månad tills du avbryter prenumerationen.

För att använda din ångerrätt måste du skicka ett mail till Healo (kontaktuppgifter längst ner i det här dokumentet). Eventuella förbetalda prenumerationsavgifter kommer att återbetalas inom 30 dagar.


8   Immateriell äganderätt

Alla rättigheter i och till Tjänsterna, inklusive varumärken, servicemärken, handelsnamn och innehåll som text, grafik, programvara, musik, ljud, fotografier, videor, data och annat material (gemensamt "Immateriella rättigheter") som presenteras inom Tjänsterna är Healo:s egendom. Du godkänner att du inte använder Healo:s immateriella rättigheter för andra ändamål utom för din användning av Tjänsterna, om inte annat krävs enligt gällande obligatorisk lag.

Samtidigt som vi strävar efter att hålla innehållet tillgängligt via Tjänsterna korrekt, fullständigt och aktuellt, kan vi inte garantera och ansvarar för att innehållets noggrannhet, fullständighet eller aktualitet består över tid.


9   Tvistlösning

Dessa villkor och användningen av Tjänsterna regleras av Sveriges lagar, med undantag för principerna om lagkonflikter. Alla fordringar som härrör från eller relaterar till dessa villkor eller Tjänsterna ska lösas av de svenska offentliga domstolarna, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.Kontakt

För ytterligare information eller frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta Healo:s support:

support@healo.app

Empowered Applications AB
559093–0722

Stora gråbrödersgatan 13
222 22 Lund


Healo är ett registrerat varumärke av
Empowered Applications ©2017–19